Trakų salos pilis (u. k. 1020)

Ežerų apsupta Trakų salos pilis, vienintelė salos pilis rytinėje Europos dalyje, yra kultūros paveldo objektas, gausiai lankomas ne tik vietos, bet ir užsienio lankytojų.

XIX šimtmetyje, kaip ir Vakarų Europoje į viduramžius, taip ir mūsų kraštuose į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją imta žvelgti su susižavėjimu ir pagarba - romantiškai. Pilių liekanos, kaip buvusios galybės įrodymai, užvaldė to laikotarpio žmonių vaizduotę. Tai leido didžiuotis tautos praeitimi, todėl Trakų salos pilis – tai ne tik vaizdingame ežerų krašte įsikūrusi gotikinė tvirtovė-rezidencija, bet ir modernios, tautinės Lietuvos valstybės simbolis. Šiandien matoma pilis yra atstatyta remiantis archeologiniais tyrinėjimais XX a. viduryje. Eksponuojamos skirtingos senos ir modernios plytos aiškiai leidžia matyti, kurie pilies mūrai yra autentiški.

Pilies istorija siekia Didžiojo kunigaikščio Kęstučio laikus. Būtent jo laikais veikiausiai dėl Vokiečių ordino grėsmės, sumanyta iš šiandien vadinamųjų Senųjų Trakų persikelti į geriau ežerais apsaugotą vietą, kurią Trakais vadiname šiandien. Lygiagrečiai, tebevykstant Pusiasalio pilies statyboms, XIV a. imta statyti ir Salos pilis. Iš pradžių sumanyta kaip aptvarinė, vėliau pilis įgavo tvirtovės bruožų. Statybas užbaigė Kęstučio sūnus Vytautas. Būtent jo laikais pilyje gyvenimas virė intensyviausiai, o su jo asmenybe ir pilimi susieta daug XIV a. pabaigos - XV a. politinių įvykių. Tai vieta, kur Didysis kunigaikštis ir mirė. Vėliau pilis prarado savo kunigaikštišką statusą, ilgainiui ji virto bajorų kalėjimu, o karo su Maskvos kunigaikštyste XVII a. viduryje metu suniokota galutinai ir daugiau nebenaudota.

XIX a. Trakų salos pilis, tiksliau jos liekanos tarsi iš naujo pastebėtos. Pilis imta tyrinėti, istorikų susieta su Didžiuoju kunigaikščiu Vytautu; 1822 m. dailininkas Vincentas Smakauskas savo piešiniuose fiksavo bizantiškų freskų pilies sienose liekanas, kurių šiandien jau nebeturime. Šis dailės fragmentas leidžia mesti žvilgsnį į laikotarpį, kuomet Lietuva išties tebebuvo pasirinkimo tarp katalikiškosios ir bizantiškosios krikščionybės tradicijų kryžkelėje. Vakarų įtaka taip pat akivaizdi, pati architektūra, kaip rašo keliautojas Žilberas de Lanua, prancūziška, kaip dabar vadiname - gotikinė. Salos pilis neatsitiktinai primena Marienburge įsikūrusią Vokiečių ordino magistrų pilį: tebėra išlikę dokumentai, kuriuose ordinas Vytautui „paskolina“ savo architektą. Šis faktas leidžia geriau įsivaizduoti kovas su kryžiuočiais ne kaip nenutrūkstamas karą, o veikiau taikos ir konfliktų laikotarpių kaita, kai taikos metu vykdavo kultūriniai mainai.

Išties moderni tiems laikams rezidencinė Vytauto pilis turėjusi hipokaustinę šildymo sistemą.  Tai reiškia, jog iš krosnies karštas oras kanalais po grindimis cirkuliuodavo po gyvenamas patalpas. Jos sales ir gyvenamąsias patalpas puošė gotikiniai skliautai bei freskos. Dar XIX - XX a. pradžios atvirukuose galime pamatyti, kaip pilies griuvėsiai atrodė iki atstatymo.

XX a. pilį imta restauruoti, restauraciją ir atstatymą tęsė lietuvių architektai ir restauratoriai sovietiniais metais. Sovietų valdžia niekaip nebūtų sutikusi su lietuvių tautiškumui svarbios pilies atkūrimu, tad projektas sumanytas kaip būdas pažymėti pergalę prieš vokiečių agresorius. Šiandien atstatyta pilis su išlikusiais autentiškais elementais yra saugoma Lietuvos valstybės ir yra vienas populiariausių turistų traukos objektų.

Užduotis: apžiūrinėdami Trakų salos pilį, nustatykite, kurios pilies dalys yra autentiškos, išlikusios iš XIV - XV a., o kurios - atstatytos XX amžiuje. Iš ko sprendžiate?

Šaltiniai:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/pilys/trakai.htm

http://www.mdl.projektas.vu.lt/memoria/lietuvos-istorijos-naratyvai-ir-atminties-vietos/zalgirio-musio-atmintys/prioritetiniai-paveldo-objektai/traku-salos-pilis/

Informacija lankytojams

Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Kęstučio g. 7
Darbo laikas: Kovas - balandis - spalis: II - VII 10:00 - 18:00 val. Gegužė - rugsėjis: I - VII 10:00 - 19:00 val. Lapkritis - vasaris: II - VII 9:00 - 17:00 val.
Kontaktinė informacija:

Informacija ir ekskursijų užsakymas:
Tel.: (+370) 528 53 946, el. paštas: gidai@trakaimuziejus.lt.

Instagram #trakupilis

Komentarai

Kviečiame dalintis jūsų pastebėjimais ir pasiūlymais.
Galima pridėti daugiau nei vieną nuorodą nurodant jas skirtingose eilutėse

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

Autorius {{comment.name}}
Komentaras {{comment.comment}}
Šaltiniai ir nuorodos