Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksas (u. k. 1021)

Į kompleksą priimta žiūrėti kaip į Trakų pusiasalio pilį, tačiau realybėje matydami dabartinį teritorijos užstatymą skirtingų laikotarpių statiniais galime sluoksnis po sluoksnio atidengti šios vietos istoriją.

Kas sudaro oficialiai vadinamą Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksą? Tai didžiulės aptvarinio tipo pusiasalio pilies liekanos, kurioje XIV a. pabaigoje gintasi nuo galingų Kryžiuočių antpuolių, ties buvusiais pilies įvažiavimo vartais įsikūrusio dominikonų regulos vienuolyno ir nebaigtos statyti bažnyčios pastatai, o, caro valdžiai uždarius vienuolyną, pilies teritorijoje užsodinto parko šiandieninis vaizdas. Visi išlikę ir šiandien regimi statiniai atspindi XIV - XIX amžiais vykusius istorinius įvykius. 

Sunkiai įveikiamos pilies poreikis atsirado dėl nuolatinių Vokiečių ordino antpuolių, kurie prasidėjo ir tęsėsi per visą statybų laikotarpį. Jei dabartiniai Trakai pasikeitus vandens lygiui ir supylus pylimus yra pusiasalyje, anuo metu miestas plytėjo atskirose salose, tarp kurių tyvuliavo vanduo, o tarpusavyje jos susiekdavo tiltais, brastomis ir pylimais. Pilis kilo šių nelabai patogių priešo kariuomenei prieiti kelių sankirtoje, ant aukštumos, atskirtos gynybiniais grioviais - fosomis. Fosos būdavo užpildytos vandeniu. Pilis turėjo du kiemus - priekinį ir galinį - ant vadinamo Aukų kalno. Tarpusavyje juos taip pat skyrė griovys.

Tvirtovės teritorija užėmė kone keturis hektarus, o ją gynė 11 bokštų. Pilis turėjo “vasaros” ir “žiemos” vartus. Pagrindinius priekinius “vasaros” vartus saugojo gynybinė siena su 6 bokštais, o priešingoje pusėje buvę “žiemos” vartai, kuriais palikti pilį ir į ją grįžti būdavę patogu kai užšaldavo ežerai. Pilies kiemas taip ir liko neužstatytas - nuolatiniai pilies gynėjai turėjo gyveni bokštuose. Dėl ypatingo sutvirtinimo kontraforsais ir dydžio, manoma, kad pietryčiuose prie ežero stovinčiame bokšte savo vizito pilyje metu viršutiniuose aukštuose galėjęs gyventi pats didysis kunigaikštis. Tikima, jog čia lankėsi Kęstutis , Skirgaila, Vytautas ir Žygimantas Kęstutaitis. Po Žalgirio mūšio ir Vytauto epochos pabaigos pilis neteko savo didelės svarbos.

XVI - XVII amžių sandūroje pilyje buvo įsikūręs Trakų vaivadijos teismas, o bokštai pritaikyti kalinti nuteistus bajorus. XVII a. viduryje praūžus trylikos metų karui su Maskva, jos kariuomenei neatpažįstamai nuniokojus Trakus ir pilį, pastaroji pamiršta, daugiau jos niekas nebeprižiūrėjo. Naujas istorijos puslapis atverčiamas į šią vietą atsikrausčius Dominikonų vienuoliams. XVIII a. pabaigoje buvusio vartų bokšto vietoje vienuoliai pradėjo statyti didelę trinavę bažnyčią. Jų sumanymui nebuvo lemta išsipildyti, nes ši Lenkijos ir Lietuvos valstybės dalis atiteko carinei Rusijai, kuri netoleravo kitokių nei Stačiatikybė tikėjimų. Galutinai statybas nutraukė Napoleono žygiai. Dominikonai savo ruožtu vienoje nebaigtos bažnyčios navoje įsirengė vienuolyną, o kitoje - koplyčią. Vienuolynas gyvavo iki 1964 metų, kuomet malšindama sukilimą caro valdžia uždarinėjo lietuvių ir lenkų savimonei svarbias įstaigas ir kulto pastatus.

Koplyčią bei vertybių eksponavimui pritaikytus rūsius galime apžiūrėti ir šiandien lankydamiesi Trakų istorijos muziejuje. Koplyčioje ir kitose muziejaus administracinėse patalpose atidengti vienuolyno laikų sieninės tapybos fragmentai. Pilies teritorija XIX a. Antroje pusėje apsodinta medžiais - užveista parkas. Saugomam kultūros paveldo kompleksui priklauso ir aplink pilį gynybiniame griovyje imti statyti mediniai pastatai - daugiausia vienaukščiai karaimų gyvenamieji namai.

Užduotis: apžiūrinėdami pilies liekanas atraskite, kokias medžiagas panaudojo XIV a. pilies statytojai, pabandykite įvardinti šaltinius, iš kur jų galima būdavo gauti.

Šaltiniai:

http://www.trakaimuziejus.lt/pusiasalio-pilis

http://www.seniejitrakai.lt/place-lt-17/text

http://www.seniejitrakai.lt/place-lt-9/text

Informacija lankytojams

Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m.

Instagram #trakupusiasaliopilis

Komentarai

Kviečiame dalintis jūsų pastebėjimais ir pasiūlymais.
Galima pridėti daugiau nei vieną nuorodą nurodant jas skirtingose eilutėse

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

Autorius {{comment.name}}
Komentaras {{comment.comment}}
Šaltiniai ir nuorodos